0493 - 840 522

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niets aflost, maar alleen rente betaalt over het geleende bedrag. Deze rente kunt u gedurende 30 jaar aftrekken, daarna zullen de netto maandlasten sterk omhoog gaan. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost, zal de hypotheekschuld uiteindelijk uit eigen middelen of door verkoop van de woning afgelost moeten worden.

Wat zijn de voor- en nadelen van een aflossingsvrije hypotheek?

Gedurende de looptijd profiteert u van maximaal fiscaal voordeel en lage (netto) maandlasten. De aflossingsvrije hypotheek is een flexibele hypotheekvorm en er is geen verplichting tot aflossen. Daar staat tegenover dat u geen vermogen opbouwt. Bovendien is in de meeste situaties een volledig aflossingsvrije hypotheek niet mogelijk. U kunt wel kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een andere hypotheekvorm. In sommige gevallen is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

SPAARHYPOTHEEK

Een spaarhypotheek bestaat uit een combinatie van een aflossingsvrije lening en een kapitaalverzekering. U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een (spaar)premie voor de kapitaalverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt met de opbrengst van de kapitaalverzekering de lening in één keer afgelost. De hypotheekverstrekker vergoedt een percentage op de door u betaalde premie, dat gelijk is aan het rentepercentage van uw hypotheek. Aan het einde van de looptijd zal het opgebouwde vermogen gelijk zijn aan de hoogte van de spaarhypotheek. Bij voortijdig overlijden keert de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering uit.

Wat zijn de voor- en nadelen van een spaarhypotheek?

U profiteert van maximaal fiscaal voordeel gedurende de looptijd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot belastingvrij sparen en u krijgt gegarandeerde uitkering. Ook is er ruimte om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen. Inbreng van eigen middelen houdt in dat u in een levensverzekering een eerste storting doet met eigen geld.
Een van de nadelen is dat u de kapitaalverzekering niet mee kunt nemen naar een andere hypotheekverstrekker en een voortijdige beëindiging van de kapitaalverzekering kan fiscale gevolgen hebben. Tevens kunt u niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen, u kunt niet kiezen voor een variabele rente en u betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen.


ANNUÏTEITENHYPOTHEEK

Bij een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de hele looptijd van de hypotheek een vast bedrag (bij gelijkblijvende rente) bestaande uit aflossing en rente betaald, dit bedrag wordt de annuïteit genoemd. Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert neemt de hypotheekschuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een annuïteitenhypotheek?

Tijdens de looptijd lost u uw schuld af: dit is een voordeel ten opzichte van andere hypotheekvormen. In het begin zijn de netto maandlasten relatief laag en de bruto lasten blijven gedurende de rentevaste periode gelijk. Tegenover deze voordelen staat dat het fiscale voordeel gedurende de looptijd afneemt en in het begin van de looptijd lost u weinig af. Ook neemt de eigenwoningreserve toe door de aflossing.

LINEAIRE HYPOTHEEK

De lineaire hypotheek is één van de klassieke hypotheekvormen. Het principe is dat elk jaar/maand een gelijk bedrag op de hypotheekschuld wordt afgelost. U betaalt rente over restant hypotheekschuld. Omdat de schuld maandelijks lager wordt, zal het te betalen rentebedrag ook maandelijks lager worden. In de loop van de tijd dalen de maandlasten.

Wat zijn de voor- en nadelen van een lineaire hypotheek?

Met deze eenvoudige hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd uw schuld af en uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd. Daarbij komt dat u eenvoudig een tweede hypotheek kunt nemen, ter grootte van uw al afgeloste deel. Aan de andere kant neemt het fiscale voordeel gedurende de looptijd af en u heeft relatief hoge beginlasten. Net als bij de annuïteitenhypotheek neemt de eigenwoningreserve toe door de aflossing.

LEVENHYPOTHEEK

De levenhypotheek -ook wel hypotheek met beleggingsverzekering genoemd- bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering (ook wel kapitaalverzekering genoemd). U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd of eerder bij overlijden wordt met de opbrengst van de levensverzekering de lening in één keer, geheel of gedeeltelijk afgelost.

Wat zijn de voor- en nadelen van een levenhypotheek?

Ook met een levenhypotheek profiteert u van maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd en u kunt lagere maandlasten creëren bij inbreng van eigen middelen. Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant en de levensverzekering kan makkelijk worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker. Anderzijds is de hoogte van de uitkering van de levensverzekering meestal niet gegarandeerd en de kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggersrekening. Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben.

OVERSLUITEN HYPOTHEEK

Er zijn verschillende situaties waarin oversluiten of verlengen van uw hypotheek gewenst is.
Wellicht is de rente gunstig en kunt u bij het oversluiten van uw hypotheek voordeliger uit zijn dan met uw huidige hypotheek. Of u gaat verbouwen en wilt daarom uw hypotheek oversluiten of een tweede hypotheek nemen.

In de meeste gevallen kunt u de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering meenemen. Dit is voornamelijk het geval bij een beleggings- of traditionele levensverzekering. De polis wordt dan verpand aan de nieuwe hypotheekverstrekker. De rechten uit de polis worden dan overgedragen aan de nieuwe verstrekker, zoals de uitkering bij leven en overlijden. Bij een spaarhypotheek is het meestal niet mogelijk om de levensverzekering mee te nemen. Het is wel mogelijk om de waarde van de spaarverzekering uit te laten keren en in een nieuwe verzekering te storten. Wij berekenen graag de best mogelijke opties voor u, zodat u geen fiscale nadelen ondervindt.

Als uw rentevaste periode afloopt kunt u kiezen voor verlengen of oversluiten van uw hypotheek. Uw hypotheekverstrekker doet u een voorstel voor verlenging. Het is dan aan u om te bepalen wat voor u de beste oplossing is. Vanzelfsprekend begeleiden wij u graag bij deze keuze.

NHG

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.
Altijd een hypotheek die past bij uw inkomen
Sluit u een hypotheek af met NHG, dan weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw inkomen. Uw hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet u zeker dat u nooit teveel leent en u naast uw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

Vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen

Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Zo kunt u, als u gaat scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos raakt, misschien uw hypotheek niet meer betalen. Heeft u een hypotheek met NHG, dan heeft u in deze vervelende periode een vangnet waarop u kunt vertrouwen.

U bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met u mee en kijkt samen met uw hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG u deze restschuld kwijtschelden.