0493 - 840 522

Bereken N├║ Zelf:

zorgverzekering2016300250

premie-reisverzekering1 verzekeringbanners 2 orange 260x85px

Indien u onverhoopt schade heeft opgelopen kunt u de schademelding bij de verzekeringsmaatschappij doen aan de hand van onderstaande schadeformulieren. 

Schadeformulier Motorrijtuigen

Deze formulieren kunt u gebruiken om de schade te melden bij uw verzekeraar en schade verhaalpoging met onbekende dader. Leest u eerst de documenten van het waarborgfonds goed door of uw schade aan de voorwaarden voldoet.

Schadeaangifteformulier verkeer (aanrijdingsformulier)
Aansprakelijkstelling Motorrijtuigen
Waarborgfonds Folder
Waarborgfonds Getuigenverklaring
Waarborgfonds Verzoek Schadevergoeding
Mobielschademelden.nl

Schadeformulier Algemeen

Dit formulier kunt u ondermeer gebruiken voor schades die te maken hebben met uw:

Opstalverzekering
Inboedelverzekering
Kostbaarhedenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering particulier
Aansprakelijkheidsverzekering zakelijk
Reisverzekering
Caravanverzekering
Glasverzekering
Rijwielverzekering
Pleziervaartuigenverzekering
Instrumentenverzekering

Algemeen Schade-Aangifteformulier