0493 - 840 522

Eigenlijk is een aansprakelijkheidsverzekering voor ieder mens onmisbaar. Ongewild kunt u bij anderen schade veroorzaken en verplicht worden de schade te vergoeden. 

Voorbeeld aansprakelijkheidsverzekering particulier

Uw kind schopt bijvoorbeeld per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de auto van de buurman of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto. In al deze gevallen bent u verplicht de schade van de ander te vergoeden omdat u hiervoor wettelijk aansprakelijk bent. U ziet, soms hoeft u niet eens schuldig te zijn aan het ontstaan van de schade. U bent dan simpelweg aansprakelijk omdat u een bepaalde ‘hoedanigheid’ bezit, bijvoorbeeld als ouder van uw kind of eigenaar van een huis. Meestal gaat het om schades die niet al te groot zijn, zoals beschadigde kleding of een gebroken ruit. In sommige gevallen kan de schade echter flink oplopen en de verplichting tot vergoeding grote financiële gevolgen met zich meebrengen. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt u een complete verzekering voor de financiële gevolgen van eisen en schadeclaims die anderen bij u indienen. Is de eis terecht, dan zorgen wij ervoor dat de persoon die schade heeft geleden een juiste schadevergoeding ontvangt.

Bekende uitsluitingen (hiervoor biedt de AVP geen dekking) zijn:

  • schade die verband houdt met motorvoertuigen
  • schade voor zaken die u gehuurd of geleend heeft
  • schade die opzettelijk door u is toegebracht

Keuzemogelijkheden op de aansprakelijkheidsverzekering particulier

De keuzemogelijkheden en de premie is afhankelijk van het door u gekozen verzekerde bedrag en gezinssamenstelling. U kunt kiezen uit twee verschillende bedragen: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- per gebeurtenis. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan hoeft u minder premie te betalen. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren in niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aan te raden. Deze verzekering dekt de schade die u als particulier aan iemand kunt toebrengen of waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent.

Het kan dus gaan om schade die u persoonlijk aan iemand anders heeft toegebracht, maar ook om schade die uw kinderen of huisdieren aan iemand anders hebben toegebracht.

Bereken zelf uw premie