0493 - 840 522

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid dat een partner of familielid komt te overlijden. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er onvoldoende voorzieningenworden getroffen om de gevolgen van een overlijden op te vangen. Hierdoor kunnen grote financiële problemen ontstaan.

WAAROM OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING?

Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een lening die nog niet is afbetaald
of met de kosten voor gezinshulp. Ook kan het gezinsinkomen in belangrijke mate achteruitgaan en
kunnen studieplannen voor kinderen in gevaar komen. Ook het overlijden van een zakenpartner of compagnon
kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het voortbestaan van de onderneming staat dan op het
spel. Het kan noodzakelijk zijn om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen of zelfs om de erfgenamen voor een flink
bedrag uit te kopen.

Om te voorkomen dat zulke problemen ontstaan, is het verstandig een tijdelijkeoverlijdensrisicoverzekering te sluiten.
Dit is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van
de verzekering.

MOGELIJKHEDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Wij bieden voor een groot aantal situaties een passende voorziening in één van
de volgende vormen:

• Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag tijdens de looptijd gelijk blijft.

• Annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag ieder jaar afneemt volgens het aflossingsschema van een lening op annuïteitenbasis. Het bedrag waarmee het verzekerde bedrag afneemt, wordt ieder jaar groter en hangt af van het opgegeven annuïteitenpercentage.

• Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering waarbij het verzekerde bedrag ieder jaar met één gelijk bedrag afneemt.

Deze verzekeringsvormen kunnen zowel op één als op twee levens worden gesloten. Bij een verzekering op twee levens wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd als een van de verzekerden tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. De verzekering eindigt altijd zodra een verzekerde is overleden.

• Looptijd overlijdensrisicoverzekering

De verzekering kan alleen in hele jaren worden gesloten.

• Premie overlijdensrisicoverzekering

De hoogte van de premie wordt door een aantal factoren bepaald, onder andere:

• de looptijd van de verzekering (hoe langer de verzekering loopt, hoe hoger de premie);
• de leeftijd van de verzekerde (hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premie).

• Niet-rokers tarief

Speciaal voor verzekerden die niet roken en de afgelopen 24 maanden niethebben gerookt, geldt er een korting op de premie.

BEREKEN ZELF UW PREMIE