0493 - 840 522

Wat is belangrijk bij een autoverzekering? Een scherpe premie uiteraard, maar dat alleen garandeert nog geen goede autoverzekering. Als er écht iets is, wil je graag goed en snel hulp krijgen, dat telt! Bij Van Nes Advies snijdt het mes aan twee kanten. Onze tarieven zijn concurrerend en onze medewerkers betrokken bij uw persoonlijke situatie! Wij helpen u graag met kiezen voor de juiste autoverzekering.

RUBRIEKEN AUTOVERZEKERING

WA OP UW AUTOVERZEKERING

Het verkeer wordt steeds drukker en hierdoor wordt het risico op schade ook groter.
Mocht u met uw auto schade aan anderen toebrengen, dan is dat met deze verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) gedekt. Afhankelijk van uw eigen wensen, kunt u voor uw autoverzekering een aanvullende dekking kiezen.

BEPERKT CASCO (WA+) OP UW AUTOVERZEKERING

Met deze aanvullende dekking op uw WA autoverzekering bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto door:

 • Brand
 • Explosie
 • Diefstal
 • Ruitbreuk
 • Storm- en Hagelschade
 • Botsing met overstekend wild loslopende dieren, vogels etc. 


VOLLEDIG CASCO (ALL RISK) OP UW AUTOVERZEKERING

Voor een nieuwe auto kunt u het beste een allrisk autoverzekering afsluiten. Deze volledige cascoverzekering is de meest uitgebreide vorm voor een autoverzekering. De premie is daarom ook hoger dan bij een WA of beperkt casco verzekering

Dekking

Met een allrisk autoverzekering bent u verzekerd voor:

 • schade die u bij een ander veroorzaakt (deze schade valt onder het WA-gedeelte van uw autoverzekering)
 • schade door bijvoorbeeld brand, storm en diefstal (deze schade valt onder het beperkt casco gedeelte van uw autoverzekering)
 • schade die u zelf veroorzaakt door "van buiten komemde oorzaken" zoals botsen, slippen, van de weg raken en te water raken. Deze schade is enkel gedekt met een allriskpolis gedekt.


 Veelvoorkomende uitsluitingen van de dekking zijn:

 • (te veel) alcohol
 • deelname aan wedstrijden
 • schade als gevolg van slijtage van de auto


ONGEVALLEN VERZEKERING INZITTENDE (OVI)

De ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van de inzittenden van de auto door een verkeersongeval. Deze uitkering staat los van de werkelijk geleden schade.

Beperkte verzekering

De ongevalleninzittendenverzekering is vaak iets goedkoper, maar legt het op vrijwel elk ander punt af tegen de uitgebreidere schade-verzekering inzittende (SVI). De ongevalleninzittendenverzekering kent namelijk:

 • geen vergoeding voor vervoerde spullen;
 • geen vergoeding voor immateriële schade;
 • een maximumvergoeding gekoppeld aan het aantal zitplaatsen in de auto.


De uitkering voor blijvende functionele invaliditeit wordt afgeleid van het bedrag dat is vastgesteld voor een blijvende volledige functionele invaliditeit. Bij gedeeltelijk blijvende functionele invaliditeit krijg je een percentage van de maximale vergoeding uitgekeerd.

Maximumvergoeding

Ongevallen inzittendenverzekeringen hebben een maximumvergoeding, vaak is dit een maximumbedrag tussen €20.000 en €50.000 (per inzittende) voor blijvende invaliditeit en een bedrag van €10.000 of €15.000 (per inzittende) bij overlijden. Dat lijkt een enorme som geld, maar zeker bij inkomensverlies na een ongeval zal er een flink gat te vullen zijn, zeker bij starters.

Wie inzittenden per se extra wil beschermen, kiest beter voor een schadeverzekering inzittenden. Daarmee krijg je namelijk de werkelijke schade na een ongeval vergoed tot een maximum. Het kan gaan om letselschade, schade aan spullen in de auto, gederfde inkomsten, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. Hier zit overigens wel ook een maximumvergoeding aan.

 

SCHADE VERZEKERING INZITTENDE (SVI)

Bij het afsluiten van je autoverzekering heb je vaak de mogelijkheid om een aanvullende Schade Verzekering Inzittenden af te sluiten. Deze verzekering is iets duurder dan de Ongevallen Inzittenden Verzekering, maar de dekking is veel uitgebreider.

Uitgebreider dan Ongevallenverzekering Inzittenden

Een schadeverzekering inzittenden keert de werkelijke schade uit na een ongeval. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering echter de schuldvraag speelt bij de schadeverzekering inzittenden niet mee voor de uitkering.

De maximumvergoeding die uitgekeerd wordt per gebeurtenis is flink hoger dan bij de ongevallen inzittendeverzekering. Vaak keert de verzekeraar maximaal €1.000.000 uit per gebeurtenis. Let erop dat dit bedrag geldt voor alle inzittenden samen.

In tegenstelling tot de ongevallenverzekering inzittenden biedt de schadeverzekering inzittenden ook een vergoeding voor vervoerde spullen en immateriële schade.

 

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Juridische hulp bij een verkeersongeval kan nodig zijn, denk bijvoorbeeld aan meningsverschil over de schuldvraag. Naast schade aan de auto kunnen er nog andere kosten zijn die je wilt verhalen. Denk aan waardevermindering van de auto, letselschade en het eigen risico van de zorgverzekering.

 

NO-CLAIMBESCHERMER

Als je jarenlang schadevrij rijdt, kun je een forse no-claimkorting opbouwen. Maar die korting kan als sneeuw voor de zon verdwijnen als je toch een schadegeval claimt. Bij een aantal autoverzekeraars kun je een no-claimbeschermer afsluiten waarmee je plotselingen premieverhoging kunt voorkomen. Maar let op: je schadevrije jaren worden niet bevroren bij een schade en zakken dus wel.

 

BEREKEN HIERONDER UW PREMIE