0493 - 840 522

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekerde een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen.

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan: Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

advies-knop1

Zorgverzekeringen zijn ook belangrijkMaar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om uw risico's in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van wettelijke bepalingen als voogdij, erfrecht en sociale wetgeving. Of om de behoefte aan bescherming van uw bezittingen of vermogen. En zelfs kan het gaan om de gevolgen van overlijden of lang leven. Risicobeheer brengt die risico's in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat u ons van die wijzigingen op de hoogte stelt. Want zonder informatie van uw kant kunnen wij uiteraard maar moeilijk aanvullend adviseren.
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren?

Uw eigen verzekeringspakket samenstellen? Ook dit kan via Van Nes Advies.

Bereken uw premie: Stel uw verzekeringspakket samen!