0493 - 840 522

De lineaire hypotheek is één van de klassieke hypotheekvormen. Het principe is dat elk jaar/maand een gelijk bedrag op de hypotheekschuld wordt afgelost. U betaalt rente over restant hypotheekschuld. Omdat de schuld maandelijks lager wordt, zal het te betalen rentebedrag ook maandelijks lager worden. In de loop van de tijd dalen de maandlasten.

Wat zijn de voor- en nadelen van een lineaire hypotheek?

Met deze eenvoudige hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd uw schuld af en uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd. Daarbij komt dat u eenvoudig een tweede hypotheek kunt nemen, ter grootte van uw al afgeloste deel. Aan de andere kant neemt het fiscale voordeel gedurende de looptijd af en u heeft relatief hoge beginlasten. Net als bij de annuïteitenhypotheek neemt de eigenwoningreserve toe door de aflossing.