0493 - 840 522

Wij bieden u een aantrekkelijke verzekering voor uw brommer of scooter (met- of zonder versnelling), uw spartamet of uw bromscooter.

Als je een bromfiets (motor of scooter) hebt, dan ben je verplicht je te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Deze dekking vormt de basis van de verzekering. Als je dat wilt, kun je de verzekering uitbreiden met een cascodekking. Je bent dan gedekt voor schade aan je bromfiets.

RUBRIEKEN SCOOTERVERZEKERING

WA (wettelijk aansprakelijkheid)

Dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die u met uw scooter veroorzaakt aan derde wordt vergoed, maar niet de schade aan uw eigen bromfiets.

WA BEPERKT CASCO

Naast de WA dekking wordt nu ook de schade aan uw eigen bromfiets vergoed bij o.a. brand en diefstal. Schade aan uw eigen bromfiets die u zelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.

WA VOLLEDIG CASCO (All Risk)

Alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan uw eigen bromfiets vergoed.

ONGEVALLEN OPZITTENDE VERZEKERING

Als bestuurder van een bromfiets of scooter in het verkeer heb een kwetsbare positie. Ongevallen waarbij een bestuurder van een bromfiets of scooter betrokken raakt, gaan vaak gepaard met persoonlijk letsel.De ongevallen opzittende verzekering dekt eventuele medische kosten bij letsel door een ongeval, en keert een bedrag uit ter compensatie van blijvend letsel (invaliditeit).Ook bij overlijden van een opzittende keert deze verzekering een bedrag uit aan de nabestaanden. De bestuurder zelf valt natuurlijk ook onder bovengenoemde dekking als opzittende.

 BEREKEN ZELF UW PREMIE