0493 - 840 522

Bij een sterfgeval worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met
het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra
financiële lasten. De uitvaartverzekering van Klaverblad Verzekeringen
keert bij overlijden een bedrag uit dat in de eerste plaats dient om de
kosten van een begrafenis of crematie te dekken.

Wat biedt de uitvaartverzekering?
• Standaard ruime dekking

- jaarlijkse stijging van het verzekerde bedrag
- vrije besteding van de uitkering bij overlijden
- kinderen tot 18 jaar standaard meeverzekerd
- dekking voor levenloos geboren kinderen

• Betaalbare premie door diverse keuzemogelijkheden

- premiebetaling of koopsom
- premiebetalingsduur
- hoogte verzekerd bedrag

• Mogelijkheden om de dekking uit te breiden

- premievrijstelling bij overlijden
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

 Bereken zelf uw premie