0493 - 840 522

Bereken N├║ Zelf:

zorgverzekering2016300250

premie-reisverzekering1 verzekeringbanners 2 orange 260x85px

Een van uw medewerkers kan schade oplopen als hij tijdens zijn werk een verkeersongeluk krijgt. U bent dan in veel gevallen aansprakelijk. Met de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor medewerker-verkeersdeelnemer(Wegav) bent u verzekerd voor deze aansprakelijkheid. Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

NOODZAAK WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

Een claim kan erg oplopen. Andere verzekeringen verzekeren dit risico meestal niet. De gewone aansprakelijkheidsverzekering verzekert u namelijk niet voor schade die verband houdt met motorrijtuigen en op de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is de bestuurder van het motorrijtuig niet verzekerd