0493 - 840 522

Bij een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de hele looptijd van de hypotheek een vast bedrag (bij gelijkblijvende rente) bestaande uit aflossing en rente betaald, dit bedrag wordt de annuïteit genoemd. Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert neemt de hypotheekschuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een annuïteitenhypotheek?

Tijdens de looptijd lost u uw schuld af: dit is een voordeel ten opzichte van andere hypotheekvormen. In het begin zijn de netto maandlasten relatief laag en de bruto lasten blijven gedurende de rentevaste periode gelijk. Tegenover deze voordelen staat dat het fiscale voordeel gedurende de looptijd afneemt en in het begin van de looptijd lost u weinig af. Ook neemt de eigenwoningreserve toe door de aflossing.