0493 - 840 522

De motorverzekering (of motorrijtuigverzekering) dekt het risico van schade aan en veroorzaakt door een motorrijtuig. Iedere motor die aan het verkeer deelneemt, moet minimaal WA-verzekerd zijn volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

RUBRIEKEN MOTORVERZEKERING

WA

U moet voor uw motorverzekering minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) hebben. Deze dekt de schade die u met uw motor veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. De schade aan uw eigen motor is hiermee niet verzekerd. Bij de meeste verzekeraars is het verzekerde bedrag maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis.

WA BEPERKT CASCO VERZEKERING

U kunt ook een motorverzekering met WA- Beperkt Casco dekking afsluiten. Hiermee is dezelfde schade gedekt als met een WA-verzekering, met als extra dekking de schade die uw motor oploopt door andere zaken dan een ongeval. Denk daarbij aan bijvoorbeeld brand, blikseminslag, diefstal, joy riding, verduistering en storm- en hagelschade. Deze verzekering wordt ook wel WA-plus, WA Extra of WA-mini casco genoemd.

WA-CASCO VERZEKERING

Een motorverzekering met WA-Cascoverzekering, volledige cascoverzekering of allrisks-verzekering, dekt de schade die u met uw motor bij anderen veroorzaakt en de schade aan uw eigen motor. Ook de schade als gevolg van botsing, slippen, omslaan, te water raken, diefstal, brand, blikseminslag, hagel en storm is gedekt.
Beveiliging